عاشورا یک انقلاب یا یک زندگی اجتماعی

عاشورا یک واقعه کاملا کانتراست است  کاملا تضاد بین تمام تعاملات  در نگاه اول یک زندگی اجتماعی با تمام شرایط ان  روابط کاملا مدنی  در انجا جاری است  از اینکه  یک واقعه جنگ خونریز یا یک مرکز عملیاتی محصور هر لحظه احتمال اینکه خونریزی  ووغارت اتفاق بیفتد  ولی یک زندگی با تمام ابعادش طبیعی است

حسین ابن علی  در محلی که اسکان میکنند به اجبار سر نیزه وتهدید هم هست ولی او طی یک عقد بیع  ملک کربلا را میخرد این یک  عمل کاملا حقوقی ومدنی برای کسی است که  محاصره است در کوفه نعلها را نوع می کنند وشمشیر ها را  تیز وکینه خود را عمیق می کنند

ولی در اینجا تعالیم اخلاقی ونیایش  ونماز ویک زندگی اجتماعی کاملا عادی برقرار است

در عین حال مرز داران کار خودر ا انجام میدهند

شما در خیمه ها میبینید اینطور نیست که در اردوگاه های امروز میبینیم  هر کس جداگانه برای خود خبمه دارد رعایت اخلاق مدرن خانوادگی در این نکته است این اردوگاه جنگی نیست تمام نکات اخلاق خانواده در ان رعایت شده است

درعین حالی که در مقابلشان شمشیر های اخته تیرهای کمان شده   انهارا نشانه رفته بود

این مناسبات مردی است که در وژگان نگنجد......ادامه دارد.....

/ 2 نظر / 11 بازدید
پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم